Zomerstop en herstart schaken in De Bron op 31-8-2021

Zomerstop

De laatste dag van het schaakseizoen van ASC was 14 juli. Hierna volgt de zomerstop. Misschien zal er nog een buitentoernooi worden georganiseerd aan de schaaktafels bij de Zegerplas. Hierover ontvangen jullie dan nog nadere informatie.

Schaken in De Bron per 31 augustus

Het voorlopige plan is om op dinsdagavond 31 augustus weer te gaan schaken in De Bron, zowel voor jeugd als voor senioren. Binnensport en daarmee schaken is (nu nog) weliswaar toegestaan maar moet misschien toch weer onder bepaalde voorwaarden. De schaakbond heeft daarvoor een protocol ‘verantwoord schaken’ opgesteld. Het is op dit moment nog wat prematuur om jullie te vermoeien met allerlei voorwaarden. Deze kunnen in de loop van de zomer namelijk nog veranderen of zelfs worden ingetrokken. Eind augustus ontvangen jullie meer informatie over de schaakkalender en de meest recente ‘coronavoorwaarden’ indien van toepassing.

ALV

Op dinsdagavond 7 september vanaf 20.15 uur staat de ALV voor senioren gepland in De Bron.

Dinsdag 8-6-2021 geen jeugdschaken

Wegens een ziekenhuisbezoek voor een familielid en een in quarantaine-gang i.v.m. een mogelijke Corona-besmetting van onze jeugdtrainers, kan het jeugdschaken op dinsdagavond 8 juni helaas niet doorgaan. Voor de senioren gaat deze avond echter wèl door.

Urban Chess aan de Zegerplas met materiaalhuur

Voor de vijf schaaktafels aan de westkant van de Zegerplas kunnen stukken en een klok worden geleend bij het ski-luik, uitgifte waterski’s, bij Wet ’n Wild. Mocht dat luik dicht zijn dan binnen aan de bar om het materiaal vragen. Er geldt een borg van € 10,00 voor de stukken en voor de klok € 30,00. Alleen cash betalen om verwarringen in de omzetstaten van Wet ’n Wild te voorkomen. Na het spelen lever je het schaakmateriaal weer in en krijg je de borgsom terug.

Vanaf 25 mei weer schaken in De Bron onder voorwaarden

Schaken in clubverband, in De Bron is weer mogelijk. Op dinsdagavond 25 mei willen we daarmee beginnen, zowel voor de jeugd als voor senioren.

Voorzorgsmaatregelen

Schaken is binnen weer mogelijk maar er gelden i.v.m. corona, wèl voorzorgsmaatregelen.* Deze luiden als volgt:

 1. Kom niet naar De Bron bij gezondheidsklachten van jezelf of van een huisgenoot, óók niet bij milde klachten, die kunnen wijzen op corona.
 2. Voel je je kwetsbaar en/of hoor je tot een risicogroep, bepaal dan zelf of je het gezondheidsrisico wil nemen door naar De Bron te komen.
 3. Ontsmet je handen bij de ingang van De Bron en draag een mondkapje.

  Ingang van De Bron met rechts desinfectiepunt

 4. Loop volgens de pijlen op de vloer: eenrichtingsverkeer.
 5. Meld je bij de Corona-coördinator voor registratie en gezondheidscontrole. Dit geldt niet voor ouders van jeugdleden!
 6. Ouders mogen zoon of dochter alleen brengen en halen. Tussentijds wachten in de kantine of kijken in de speelzaal is voor hen niet de bedoeling.

  Kantine

 7. Consumpties bestellen aan de bar kan met maximaal twee personen èn op 1,5 meter afstand. Bestel alleen voor jezelf!
 8. Toegang tot de toiletruimte is beperkt tot één persoon per keer.

  Regels voor gebruik toiletten

 9. De Bron houdt tijdens de schaakavond schoonmaakrondes (toiletruimtes, tafels kantine èn speelzaal).
 10. Senioren houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar, voorafgaand aan en na afloop van de schaakpartij.
 11. Tussen schaakborden geldt de 1,5 meter afstandsregel.
 12. Tussen personen van hetzelfde huishouden vervalt de 1,5 meter afstandsregel.
 13. Tijdens een schaakpartij vervalt de 1,5 meter afstandsregel voor jeugdleden tot 18 jaar.
 14. Tijdens een schaakpartij geldt de 1,5 meter afstandsregel wèl voor senioren, ook in de tijdnoodfase. Een schaakpartij wordt gespeeld op een dwarsgezette tafel met één schaakbord waarbij de tegenstanders plaatsnemen aan de kopse kant van de tafel en na het uitvoeren van een zet hun stoel een halve meter naar achteren schuiven.

  Tafelopstelling coronaperiode

  Tafelopstelling in coronatijd

 15. Er worden geen handen geschud.
 16. Bij het lopen en staan is het verplicht om een mondkapje te dragen vanaf 13 jaar en ouder. Aan het schaakbord zittend, mag het mondkapje af.
 17. Wie aan welke tafel gaat schaken, wordt bepaald door de Corona-coördinator.
 18. Senioren starten al om 19.45 uur tot 22.00 uur. De verkorte speeltijd wordt dan 1 uur per persoon zonder increment.
 19. Ben je als senior klaar met de partij dan moet je de speelzaal verlaten.
 20. Analyseren van een gespeelde schaakpartij mag alleen in de kantine maar op een beperkt aantal zitplaatsen èn op minstens 1,5 meter afstand dan wel in een aparte zaal.
 21. Er wordt voorlopig geen rapid-competitie gespeeld voor senioren conform het KNSB-voorschrift om het besmettingsrisico maximaal te verlagen en het schaakmateriaal niet tussen de partijen door te hoeven ontsmetten. Senioren mogen slechts tegen één tegenstander per avond schaken.
 22. Volg altijd de aanwijzingen van de Corona-coördinator op. Deze mag personen de toegang tot de speelzaal weigeren en naar huis sturen bij het (vermoeden) van coronagerelateerde klachten.

Corona-coördinatoren tijdens de clubavonden

 • Eric Fraikin en Richie Bartels voor de jeugd
 • Sander de Groot en Norbert Jansen voor de senioren

* De corona-voorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op:

Urban Chess in Park Zegersloot

Overdracht schaak/damtafels

Op de kille vrijdagmiddag van 30 april 2021 vond de overdracht van de vijf schaak/damtafels van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot (VVPZ) aan de Gemeente Alphen aan den Rijn en de gebruiksoverdracht aan de Alphense schaak en damclub plaats. In een toespraak verwees de secretaris van de VVPZ, Albert Kalkhoven, naar de Netflix-serie ‘The Queens Gambit’, die voor hem de aanleiding was tot dit open lucht-schaakinitiatief, ook bekend als ‘Urban Chess’. Op het grasveld aan de Zegerplas, in het verlengde van Urban Atheletes Park, overhandigde Albert een net in Amsterdam op maat gekochte set schaakstukken en een digitale klok aan Eric Fraikin en ondergetekende. In september zou een open lucht denksporttoernooi moeten plaatsvinden om de al toegekende titel ‘Alphen Sportstad van Europa’ waar te maken.
Urban_chess_Park_Zegersloot_20210430

First Urban Chess Match @ Park Zegersloot

Hierna werden een paar tafels ingewijd, eerst met een blitz-schaakpartij tussen de secretarissen van ADC en ASC (zie bijgaande foto) en daarna met een blitz-dampartij tussen de secretaris van ASC en een eerste teamspeler van ADC. Onverwacht was de remise van de laatste partij. Ten slotte werd er, op het overdekte en verwarmde terras van Wet & Wild, bijgepraat onder het genot van een drankje en een hapje. Het plan is om daar vijf schaaksets te stallen, die passanten tegen borg kunnen lenen als ze gebruik willen maken van de schaaktafels.

Schaaktafels Zegerplas gearriveerd

Schaaktafels_gearriveerd

Schaaktafels gearriveerd bij de Zegerplas


Nu de tafels op woensdag 28 april geïnstalleerd worden, zullen we onder genot van een drankje en een hapje een officieuze overdracht aan de Gemeente Alphen aan den Rijn en een officieuze gebruiksoverdracht aan de verenigingen, organiseren. En wel aan staande vrijdag 30 april, van 16:00 uur tot ongeveer 18:00 uur.
De plek waar de tafels komen te staan is op het grasveld in het verlengde van Urban Atheletes Park.
Schaaktafels_gearriveerd2

Detail schaaktafel

Schaaktafels aan de Zegerplas

Op 1 april (geen grap) hebben afgevaardigden van de belanghebbenden (Vereniging Vrienden Park Zegersloot (VVPZ), ASC, ADC (de damclub) en Gemeente Alphen aan den Rijn) vier mogelijke locaties bekeken voor de schaak-/damtafels.

Schaaktafel in Alkmaar

Schaaktafel in Alkmaar

ADC opperde het idee om deze vijf tafels op te stellen in een w-vorm als compromis tussen een rij met maximaal visueel effect en een ster of cirkel met een beperkt visueel effect. Op de onderstaande kaart is een aantal ‘w’s ingetekend: vier rode en één blauwe. De rode locaties vonden we suboptimaal of geen optie. De blauwe locatie gaat het worden vanaf begin mei.

Locaties schaaktafel Zegerplas

Mogelijke locaties schaaktafel Zegerplas

Hierna een overzicht van de voor- en nadelen van elke locatie:

De rode ‘w’ linksboven zit tussen het bowlingcentrum en de parkeerplaats in

Nadelen hiervan zijn:

 • Hier komen minder mensen langs want zit niet in het loopje om de Zegerplas, dus minder belangstelling.
 • Er is wat minder sociale controle / toezicht.
 • De horeca is op aanzienlijke afstand omdat de bowling overdag waarschijnlijk dicht is.

Voordeel:

 • Je zit op een grasveld met meerdere bomen, dus niet alleen in de brandende zon.

De rode ‘w’ rechtsboven is dichter bij de Zegerplas

Nadeel:

 • Je zit op een grasveld met een paar kleine bomen, dus bijna altijd in de brandende zon.

Voordelen:

 • Hier komen meer mensen langs want dichter bij de Zegerplas, dus meer belangstelling.
 • Er is wat meer sociale controle / toezicht.
 • De horeca (tijdelijke snackkar of Wet ’n Wild) is op (zeer) acceptabele afstand.

De blauwe ‘w’ vrijwel aan de Zegerplas, ten zuiden van het strand en de sporttoestellen

Voordelen:

 • Hier komen meer mensen langs want bijna aan de Zegerplas, dus meer belangstelling.
 • Er is wat meer sociale controle / toezicht.
 • De horeca (Wet ’n Wild) is op acceptabele afstand.
 • Je zit op een grasveld van 50×300 meter met meerdere bomen, dus niet alleen in de brandende zon.

De rode ‘w’ onder bij de Ski & Snowboard Xperience, tegenover Fort Alpha (Obstacle-baan)

Nadelen:

 • Hier komen minder mensen langs want zit niet in het loopje om de Zegerplas, dus minder belangstelling.
 • In de zomer wordt hier veel gebarbequed met als risico dat de schaaktafels daarvoor worden misbruikt.
 • ADC vond dit de minste locatie.

Voordelen:

 • De horeca (restauratie Ski & Snowboard Xperience) is op acceptabele afstand.
 • Je zit op een grasveld met meerdere bomen, dus niet alleen in de brandende zon.

Andere locaties aan de overkant van de Zegerplas vielen bij voorbaat af omdat het daar al te vol was, of te afgelegen (voormalig speeltuintje in het Heempark, achter het bezoekerscentrum De Veenweiden), of te dicht op de horeca (aan de achterzijde van het terras van Bij Hen met consumptie min of meer verplicht).

Het 19e Wim Barenbrug senioren schaaktoernooi 2020 gewonnen door Twan Kastelijn

De huidige corana-maatregelen stonden helaas niet toe om een normaal toernooi in de Bron te organiseren, dus werd na een vraag van Martin van Gils besloten dan toch maar een soortgelijk digitaal toernooi op chess.com te organiseren op zaterdag 19 december 2020. Diverse mensen gaven daarna aan dat het wel een leuk idee was, maar dat ze toch liever live spelen, dus volgend jaar weer? Uiteindelijk gaven 11 mensen zich op + een enkele (te) laatkomer.

Het inlogsysteem van chess.com functioneerde niet voor iedereen even probleemloos en bij een enkeling bleek het helaas niet mogelijk om in te loggen op het toernooi. Ik had het bij de eerste 2 ronden daarom ook druk met telefonische begeleiding van schakers die wilde inloggen. Tot mijn eigen verrassing lukte het mij toch om bij de 1e ronde met weinig tijd over Jeroen onverwacht mat te zetten! Het computersysteem van chess.com had nog een nieuwe verrassing door na 4 ronden, wegens de tijd?, het toernooi te beëindigen, terwijl 6 ronden waren ingepland door Eric Fraikin.

Uiteindelijke winnaar werd Twan Kastelijn met 4 uit 4, gevolgd door Martin van Gils, 3 uit 4, en 3e Anton Turk met 2 uit 4. Daarna kwamen Jeroen, Fried, Ada en Roen de Koning ook met 2 uit 4. Gefeliciteerd allen! En hopelijk tot volgend jaar in een live toernooi!

Schaken in De Bron stilgelegd en alternatieven online

CoronavirusOp 14 december heeft premier Rutte i.v.m. corona een harde lockdown afgekondigd. Het gevolg hiervan is dat er in De Bron helaas per direct en voorlopig tot 19 januari 2021 niet geschaakt of getraind kan worden. Dit geldt zowel voor senioren als voor de jeugd.

Alternatieven

Misschien kunnen we wat alternatieven bieden:

 • Jeugd:
  Vanuit de jeugdbegeleiding is het plan om dan maar online schaakles te gaan geven. Op welke website, welk tijdstip en vanaf wanneer, moet nog besloten worden. Hierover krijgt u later meer informatie.
 • Senioren:
  Voor de senioren is er een plan om op dinsdagavond rapid-toernooien te gaan organiseren op chess.com. Of dit doorgaat en zo ja, vanaf welke datum, hoort u dan nog.

18e Noodverordening vervangen door Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

CoronavirusMet ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt o.a. de 18e noodverordening van Veiligheidsregio Hollands Midden waarbinnen Alphen aan den Rijn valt. Er verandert eigenlijk niets. Zalencentrum De Bron sluit nog steeds om 22.00 uur en ouders mogen hun kinderen alleen brengen en halen. Blijven kijken in de speelzaal is er dus niet bij. M.b.t. het dragen van een mondkapje is er echter een kleine wijziging.

Wanneer moet ik een mondkapje op?

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten. Als seniorleden een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af. Als seniorleden van hun plek opstaan, moet het mondkapje weer op. Dit geldt in principe ook voor De Bron. Tijdens de schaakpartij mag het mondkapje in elk geval af. Een schaakpartij tussen senioren wordt nog steeds gespeeld op een dwarsgezette tafel met één schaakbord waarbij de tegenstanders plaatsnemen aan de kopse kant van de tafel. Houd als senior altijd, dus ook met een mondkapje op, 1,5 meter afstand tot anderen.

(Bron: Rijksoverheid, Wanneer moet ik een mondkapje op?)