Gevolgen van de 18e Noodverordening COVID-19 voor het schaken

CoronavirusOp 17 november heeft de overheid de maatregelen gewijzigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Dit heeft ook weer gevolgen voor de schaakavond van m.n. de senioren. (Het jeugdschaken kan voorlopig nog gewoon doorgaan op de oude manier.) De meest belangrijkste maatregelen zijn de volgende:

1. De Bron is open voor seniorenschaak tot 22.00 uur:
Vanaf 19 november kunnen de senioren weer schaken in De Bron. Het zalencentrum sluit echter weer om 22.00 uur. De Bron heeft hier toestemming voor gekregen van de gemeente.

2. Geen toeschouwers (een eerdere maatregel):
‘Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.’ Dit blijkt uit Artikel 2.12 Sport van de 18e Noodverordening COVID-19 VRHM 18 november. Een eerdere KNSB-mailing wijst erop dat ouders hun kinderen daarom alleen mogen brengen en halen.

Gevolgen van de 16e Noodverordening COVID-19 voor het schaken

CoronavirusOp 3 november heeft de overheid opnieuw aangescherpte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Dit heeft ook weer gevolgen voor de schaakavond van m.n. de senioren. (Het jeugdschaken kan voorlopig nog gewoon doorgaan op de oude manier.)

Gevolgen

1. De Bron gesloten voor seniorenschaak:
Voor in elk geval de komende twee weken kunnen de senioren niet schaken in De Bron. Twee senior-trainers voor de jeugd zijn wel toegestaan.

2. Geen toeschouwers (een eerdere maatregel):
‘Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.‘ Dit blijkt uit Artikel 2.12 Sport van de 16e Noodverordening COVID-19 VRHM 4 november. Een eerdere KNSB-mailing wijst erop dat ouders hun kinderen daarom alleen mogen brengen en halen.

Gevolgen van de 15e Noodverordening COVID-19 voor het schaken

CoronavirusOp 13 oktober heeft de overheid opnieuw aangescherpte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Dit heeft ook weer gevolgen voor de schaakavond van m.n. de senioren. (Het jeugdschaken kan voorlopig nog gewoon doorgaan op de oude manier.)

Gevolgen

1. De Bron blijft tot 22.00 uur open:
Het goede nieuws is, dat tegen de verwachting in, Zalencentrum De Bron tot 22.00 uur open mag blijven, zo blijkt uit een mail van de beheerder van De Bron.

2. Alcoholverbod:
Een nieuwe beperking is echter dat er na 20.00 uur (al) geen alcoholhoudende drank mag worden verkocht, zo blijkt uit Artikel 2.11 Verbod alcohol, van de 15e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden van 14 oktober 2020 en ook uit de KNSB-mailing van 15 oktober 2020.

3. Ook in tijdnood nu anderhalve meter afstand:
Verder dienen senioren, volgens diezelfde KNSB-mailing, ‘…op elk moment 1,5 meter afstand te houden, dus ook tijdens de partij. De passage in het protocol dat dit kortdurend mag worden losgelaten (in geval van tijdnood), is niet (meer) van toepassing.’

4. Mondkapje?
Het kabinet heeft besloten tot een dringend advies om in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te dragen maar dat is in De Bron (nog) niet verplicht. Tijdens het schaken hoeft u geen mondkapje op, zo blijkt uit de KNSB-mailing.

5. Eén tegenstander per avond:
Senioren mogen slechts tegen één tegenstander per avond schaken, dus geen interne toernooien, zo blijkt uit de KNSB-mailing.

6. Geen toeschouwers:
‘Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.’ Dit blijkt uit Artikel 2.12 Sport van de 15e Noodverordening COVID-19. De KNSB-mailing wijst erop dat ouders hun kinderen daarom alleen mogen brengen en halen.

7. Geen externe wedstijden:
Verder zijn externe wedstijden verboden. ‘Dit betreft ook de zogenaamde denksport. Het gaat immers om het terugdringen van de reisbewegingen’ (Toelichting Artikel 2.12 Sportactiviteiten van de 15e Noodverordening COVID-19). Aangezien ASC dit seizoen toch al niet meedeed aan de externe competitie, is dat voor ons geen beperking.

Verder nog wat huishoudelijke mededelingen:

 • De senioren blijven starten om 19.30 uur i.v.m. de vroege sluiting om 22.00 uur. Het speeltempo blijft voorlopig 1 uur en 15 min per persoon zonder increment.
 • Op 20 oktober zal er geen schaken voor de jeugd zijn i.v.m. de herfstvakantie. Senioren kunnen op 20 oktober wèl schaken.

Aangepaste speeltijden en -tempi i.v.m. nieuwe coronamaatregelen

Gisteren heeft de overheid aangescherpte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Dit heeft gevolgen voor onze schaakavond.

Jeugd

Het jeugdschaken kan voorlopig nog gewoon doorgaan op de oude manier. We blijven namelijk onder het nieuwe maximum aantal personen van 30 voor binnen en consumpties aan de bar kunnen voor 22.00 uur nog gewoon besteld worden.

Senioren

Na telefonisch overleg met zalenverhuurder De Bron, blijkt echter dat ook deze locatie, vanavond en voorlopig de komende twee weken al om 22.00 uur sluit. Dit heeft gevolgen voor de senioren.

Voor vanavond 29 september willen we de schaakavond wèl door laten gaan maar met twee verschillen:

 • We starten niet om 20.15 uur maar al om 20.00 uur.
 • Het speeltempo wordt 1 uur per persoon, zonder increment zodat we voor 22.00 uur klaar zijn.

Voor de twee weken erna (6 en 13 oktober) stelt de competitieleider het volgende voor:

 • We starten nog vroeger namelijk al om 19.30 uur.
 • Het speeltempo wordt dan 1 uur en 15 min per persoon maar weer zonder increment.

Herstart schaken in De Bron op 15-9 onder voorwaarden

Schaken in clubverband, in De Bron is weer mogelijk. Op dinsdagavond 15 september willen we daarmee beginnen, zowel voor de jeugd als voor senioren. (Dus niet, zoals eerder aangekondigd op 1 september.) Hieraan voorafgaand zal op dinsdagavond 8 september de ALV voor senioren plaatsvinden.

Voorzorgsmaatregelen

Schaken is binnen weer mogelijk maar er gelden i.v.m. corona, wèl voorzorgsmaatregelen.* Deze zijn begin september deels gewijzigd en luiden als volgt:

 1. Kom niet naar De Bron bij gezondheidsklachten van jezelf of van een huisgenoot, óók niet bij milde klachten, die kunnen wijzen op corona.
 2. Voel je je kwetsbaar en/of hoor je tot een risicogroep, bepaal dan zelf of je het gezondheidsrisico wil nemen door naar De Bron te komen.
 3. Ontsmet je handen bij de ingang van De Bron.
 4. Ingang van De Bron met rechts desinfectiepunt

 5. Loop volgens de pijlen op de vloer: eenrichtingsverkeer.
 6. Meld je bij de Corona-coördinator voor registratie en gezondheidscontrole. Dit geldt ook voor wachtende ouders van jeugdleden!
 7. Ouders kunnen weliswaar wachten in de kantine maar op een beperkt aantal zitplaatsen èn op 1,5 meter afstand. Bij wachten geldt een registratieplicht. Brengen en halen van zoon of dochter verdient echter de voorkeur.
 8. Kantine

 9. Ouders mogen zelf niet aanwezig zijn in de speelzaal.
 10. Consumpties bestellen aan de bar kan met maximaal twee personen èn op 1,5 meter afstand. Bestel alleen voor jezelf!
 11. Toegang tot de toiletruimte is beperkt tot één persoon per keer.
 12. Regels voor gebruik toiletten

 13. De Bron houdt tijdens de schaakavond schoonmaakrondes (toiletruimtes, tafels kantine èn speelzaal).
 14. Senioren houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar, voorafgaand aan en na afloop van de schaakpartij.
 15. Tussen schaakborden geldt de 1,5 meter afstandsregel.
 16. Tussen personen van hetzelfde huishouden vervalt de 1,5 meter afstandsregel.
 17. Tijdens een schaakpartij vervalt de 1,5 meter afstandsregel voor jeugdleden tot 18 jaar.
 18. Tijdens een schaakpartij geldt de 1,5 meter afstandsregel wèl voor senioren. Een schaakpartij wordt gespeeld op een dwarsgezette tafel met één schaakbord waarbij de tegenstanders plaatsnemen aan de kopse kant van de tafel en na het uitvoeren van een zet hun stoel een halve meter naar achteren schuiven.
 19. Tafelopstelling coronaperiode

  Tafelopstelling in coronatijd

 20. Er worden geen handen geschud.
 21. Wie aan welke tafel gaat schaken, wordt bepaald door de Corona-coördinator.
 22. Analyseren van een gespeelde schaakpartij kan in de kantine maar op een beperkt aantal zitplaatsen èn op minstens 1,5 meter afstand dan wel in een aparte zaal.
 23. Er wordt voorlopig geen rapid-competitie gespeeld voor senioren conform het KNSB-voorschrift om het besmettingsrisico maximaal te verlagen en het schaakmateriaal niet tussen de partijen door te hoeven ontsmetten.
 24. Volg altijd de aanwijzingen van de Corona-coördinator op. Deze mag personen de toegang tot de speelzaal weigeren en naar huis sturen bij het (vermoeden) van coronagerelateerde klachten.

Corona-coördinatoren tijdens de clubavonden

 • Eric Fraikin en Richie Bartels voor de jeugd
 • Sander de Groot en Norbert Jansen voor de senioren

* De corona-voorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op:

Zomerstop en herstart schaken in De Bron op 1-9

Zomerstop

Het schaakseizoen van ASC loopt ten einde. Als gevolg van de coronacrisis hebben we vanaf 17 maart helaas niet meer in De Bron kunnen spelen. Het schaken en de jeugdtraining werden echter online voortgezet op chess.com voor wie daarvoor belangstelling had. Eric Fraikin zal nog één digitale jeugdtraining geven en daarna volgt in principe de zomerstop.

 

In juli en augustus verder schaken op chess.com?

Iedereen kan natuurlijk online (blijven) meedoen aan schaaktoernooien. Eric is bereid om voor ASC op de dinsdagavonden in juli en augustus, vanaf 20.40 uur online blitz-toernooien (Arena 5 min. + 5 sec. incremental) op te zetten maar alleen indien er voldoende animo voor is.

 

Schaken in De Bron per 1 september

Met de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli, wordt binnensport en daarmee ook schaken in De Bron weer mogelijk. Helaas valt deze datum praktisch samen met het begin van de zomerstop van ASC. Daarna is echter het voorlopige plan om op dinsdagavond 1 september toch weer te gaan schaken in De Bron, zowel voor jeugd als voor senioren.

 

Binnen schaken maar onder welke voorwaarden?

Binnensport en daarmee schaken is nu weliswaar toegestaan maar wèl onder bepaalde voorwaarden. De schaakbond heeft daarvoor een protocol 'verantwoord schaken' opgesteld. Het is op dit moment nog wat prematuur om jullie te vermoeien met allerlei voorwaarden. Deze kunnen in de loop van de zomer namelijk nog veranderen of zelfs worden ingetrokken. Om toch alvast één tip van de sluier op te lichten: zoals het er op dit moment naar uitziet, zal schaken voor senioren waarschijnlijk op 1,5 meter afstand van elkaar gaan plaatsvinden. Voor jeugdleden onderling geldt deze voorwaarde vooralsnog niet. Dit zal invloed hebben op de tafelopstelling in de speelzaal of speelzalen.
Tafelopstelling coronaperiode

Tafelopstelling in coronatijd

In de kantine zal voor iedereen de 1,5 meter afstandhouden gelden wat het aantal zitplaatsen beperkt. Er kunnen wèl consumpties besteld worden. Je kunt ook gebruik maken van de toiletten. Eind augustus ontvangen jullie meer informatie over de schaakkalender en de meest recente 'coronavoorwaarden'.

 

Geen schaken en geen jeugdtraining in De Bron verlengd i.v.m. Corona-virus

Helaas zijn we voorlopig nog niet af van het corona-virus COVID-19.

Op basis van nieuwe informatie van de regering en het RIVM èn op advies van het NOC*NSF, de KNSB en de Leidse schaakbond, kunnen alle schaakactiviteiten van ASC in De Bron nog steeds niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor externe competities.

Versoepeling van maatregelen maar niet voor ons:
Weliswaar zijn er wat maatregelen versoepeld. Zo kunnen kinderen t/m 12 jaar vanaf 29 april onder begeleiding samen buiten sporten en t/m 18 jaar ook maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

‘Alhoewel er sprake is van een versoepeling voor met name kinderen t/m 12 jaar is ons meegedeeld dat dit helaas niet van toepassing is op schaken. De reden hiervoor is dat wij binnen sporten. Schaken op jeugdclubs en jeugdafdelingen is op de reguliere locatie dus nog steeds niet toegestaan.’, aldus de KNSB. Voor senioren uiteraard ook niet.

Er is daarom nog geen enkel zicht op hervatting van de schaakactiviteiten van ASC in De Bron.

Wat er al wel kan:
In plaats daarvan zijn er wel schaakactiviteiten van ASC op chess.com:

 • Jeugdleden kunnen elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur deelnemen aan de online jeugdtraining van ASC op chess.com i.c.m. met het videoconferencing tool Zoom.
 • Senioren kunnen elke dinsdag vanaf 20.45 uur deelnemen aan de online snelschaaktoernooien van ASC op chess.com.

Geen schaken verlengd t/m 28 april i.v.m. Corona-virus

Nog steeds verspreidt het Corona-virus COVID-19 zich helaas in Nederland. Volgens het RIVM is de stand nu (2 april 14.00 uur) 14.697 geregistreerde besmettingen, waarvan 44 in Alphen aan den Rijn, en 1.339 sterfgevallen.

Op basis van informatie van de regering en het RIVM èn op advies van het NOC*NSF, de KNSB en de Leidse schaakbond, voelt het bestuur van ASC zich genoodzaakt om alle clubschaakactiviteiten uit te stellen en wel voorlopig tot en met 28 april. Dit ook omdat een groot deel van onze leden behoort tot de groep waarvoor een verhoogd gezondheidsrisico geldt en wij het onverantwoord vinden om dit risico te nemen.

Concreet betekent dit dat alle, volgende schaakactiviteiten bij ASC niet doorgaan:

 • jeugdtraining op dinsdagavond
 • interne jeugdcompetitie op dinsdagavond
 • externe jeugdcompetitie en toernooien
 • interne seniorencompetities op dinsdagavond
 • externe seniorencompetities en toernooien

Wèl is er op chess.com voor ASC elke dinsdagavond na 20.30 uur een blitz-toernooi.

Update competitieleider:

Vanzelfsprekend zullen wij op een later moment bekijken welke consequenties het uitstellen van de interne competitiewedstrijden zal hebben op de indeling van de avonden voor de rest van het seizoen!

Geen schaken en geen jeugdtraining 13 maart t/m 6 april i.v.m. Corona-virus

Het Corona-virus COVID-19 verspreidt zich helaas snel in Nederland. Volgens het RIVM is de stand nu (16 maart 14.00 uur) 1.413 geregistreerde besmettingen, waarvan 6 in Alphen aan den Rijn, en 24 sterfgevallen.

Op basis van informatie van de regering en het RIVM èn op advies van het NOC*NSF, de KNSB en de Leidse schaakbond, voelt het bestuur van ASC zich genoodzaakt om alle schaakactiviteiten stil te leggen. Dit ook omdat een groot deel van onze leden behoort tot de groep waarvoor een verhoogd gezondheidsrisico geldt en wij het onverantwoord vinden om dit risico te nemen. Deze maatregel geldt vanaf nu en voorlopig tot en met 31 maart.

Concreet betekent dit dat alle, volgende schaakactiviteiten bij ASC niet doorgaan:

 • jeugdtraining op dinsdagavond
 • interne jeugdcompetitie op dinsdagavond
 • externe jeugdcompetitie en toernooien, o.a.:
  • jeugdclubcompetitie E op 14 maart, wordt uitgesteld
  • GrandPrix-Vrijpionnen-Voorhout op 21 maart, wordt uitgesteld
 • interne seniorencompetities op dinsdagavond
 • externe seniorencompetities en toernooien, o.a.:
  • ASC B - Zwarte Pion B op 17 maart, wordt uitgesteld
  • Daniël Noteboom C - ASC C op 23 maart, wordt uitgesteld
  • Fischer Z 1 - ASC 1 op 28 maart, wordt uitgesteld
  • Rapidtoernooi voor viertallen ter gelegenheid van 45 jaar SSN op 28 maart, wordt uitgesteld

Update competitieleider:

Vanzelfsprekend zullen wij op een later moment bekijken welke consequenties het uitstellen van de interne competitiewedstrijden zal hebben op de indeling van de avonden voor de rest van het seizoen!

Uitslagen en tussenstanden seizoen 2019-2020

Play-offs
Klik hier voor de indeling van de play-offs  na ronde 1 (10-03-2020)

2e Keizercompetitie
Klik hier voor de tussenstand 2e keizercompetitie na ronde 2 (10-03-2020)

Klik hier voor de tussenstand in de groepen  na ronde 2 (10-03-2020)

Hieronder is een overzicht te vinden van de uitslagen per ronde:
uitslagen van ronde 1 (25-02-2020)
uitslagen van ronde 2 (10-03-2020)

1e Keizercompetitie
Klik hier voor de eindstand 1e keizercompetitie na ronde 15 (18-02-2020)

Hieronder is een overzicht te vinden van de uitslagen per ronde:
uitslagen van ronde 1 (17-09-2019)
uitslagen van ronde 2 (24-09-2019)
uitslagen van ronde 3 (08-10-2019)
uitslagen van ronde 4 (15-10-2019)
uitslagen van ronde 5 (22-10-2019)
uitslagen van ronde 6 (29-10-2019)
uitslagen van ronde 7 (12-11-2019)
uitslagen van ronde 8 (19-11-2019)
uitslagen van ronde 9 (26-11-2019)
uitslagen van ronde 10 (17-12-2019)
uitslagen van ronde 11 (14-01-2020)
uitslagen van ronde 12 (21-01-2020)
uitslagen van ronde 13 (28-01-2020)
uitslagen van ronde 14 (11-02-2020)
uitslagen van ronde 15 (18-02-2020)

Rapid
Klik hier voor de tussenstand rapidcompetitie na ronde 28 (03-03-2020)

Hieronder is een overzicht te vinden van de uitslagen per ronde:
uitslagen van ronde 1 (03-09-2019)
uitslagen van ronde 2 (03-09-2019)
uitslagen van ronde 3 (03-09-2019)
uitslagen van ronde 4 (03-09-2019)
uitslagen van ronde 5 (01-10-2019)
uitslagen van ronde 6 (01-10-2019)
uitslagen van ronde 7 (01-10-2019)
uitslagen van ronde 8 (01-10-2019)
uitslagen van ronde 9 (05-11-2019)
uitslagen van ronde 10 (05-11-2019)
uitslagen van ronde 11 (05-11-2019)
uitslagen van ronde 12 (05-11-2019)
uitslagen van ronde 13 (03-12-2019)
uitslagen van ronde 14 (03-12-2019)
uitslagen van ronde 15 (03-12-2019)
uitslagen van ronde 16 (03-12-2019)
uitslagen van ronde 17 (07-01-2020)
uitslagen van ronde 18 (07-01-2020)
uitslagen van ronde 19 (07-01-2020)
uitslagen van ronde 20 (04-02-2020)
uitslagen van ronde 21 (04-02-2020)
uitslagen van ronde 22 (04-02-2020)
uitslagen van ronde 23 (04-02-2020)
uitslagen van ronde 24 (04-02-2020)
uitslagen van ronde 25 (03-03-2020)
uitslagen van ronde 26 (03-03-2020)
uitslagen van ronde 27 (03-03-2020)
uitslagen van ronde 28 (03-03-2020)

————————————————-