Contributie

Contributie, leeftijdscategorieën en bedragen

Het ledenbestand is ingedeeld in de leeftijdscategorieën junior en senior.

Hiervoor gelden in het seizoen 2020-2021 de volgende criteria en bijbehorende contributiebedragen.

 

Junioren (nog geen 20 jaar): 70 euro

Senioren (alle overige leden): 130 euro

Het contributie bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer

IBAN: NL18RABO0301600473  van de Rabobank onder vermelding van penningmeester Alphense Schaakclub.

De verschuldigde contributie dient voor 1 oktober van het betreffende schaakjaar op de rekening van de schaakclub te zijn overgemaakt.

Betaalt u liever in termijnen dan kan dat ook. Maak hierover een afspraak met de penningmeester. Dubbelleden (leden die geen hoofdlid zijn bij de Alphense Schaakvereniging) kunnen hun contributie verlagen met de totale afdracht die aan de KNSB plus LeiSB wordt gedaan.

tariefgroep / code         categorie              KNSB/LeiSB afdracht 2016-2017
tarief 0: SD0, JD0           Dubbelleden          0 euro
tarief 1: SH1, JH0           Senioren               49,68 euro
tarief 2: JH1, JH0           Jeugd (t/m 20 jr.)   25,04 euro

S = senior, J = jeugd
H = hoofdlid, D = dubbellid
0 = ontvangt geen schaakmagazine, 1 = ontvangt schaakmagazine

 

De KNSB en de LeiSB kennen nog slechts één peilmoment (1 oktober). Bij de restitutie van contributie (in geval van beëindiging lidmaatschap) zal de penningmeester met deze datum rekenen. Effectief zal dit betekenen dat de KNSB/LeiSB afdracht over een heel seizoen in rekening zal worden gebracht.