Beëindiging lidmaatschap / Unsubscribe

Click here for the English version!
Het beëindigen van het lidmaatschap kan door het sturen van een brief, kaartje of e-mail naar de penningmeester van de schaakvereniging. Het postadres en e-mail adres van de penningmeester vind je onder menu ‘Bestuur‘ onder ‘Over ASC’.

Het schaakseizoen loopt van augustus tot en met juli. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk per 30 juni in het lopende schaakjaar te zijn ontvangen.

Unsubscribe

Membership can be terminated by sending a letter, card or e-mail to the treasurer of the chess club. The postal address and e-mail address of the treasurer can be found under menu ‘Bestuur / Board‘ under ‘About ASC’.

The chess season is from August to July. Termination of membership must be received no later than June 30 of the current chess season.