Herstart schaken in De Bron op 15-9 onder voorwaarden

Schaken in clubverband, in De Bron is weer mogelijk. Op dinsdagavond 15 september willen we daarmee beginnen, zowel voor de jeugd als voor senioren. (Dus niet, zoals eerder aangekondigd op 1 september.) Hieraan voorafgaand zal op dinsdagavond 8 september de ALV voor senioren plaatsvinden.

Voorzorgsmaatregelen

Schaken is binnen weer mogelijk maar er gelden i.v.m. corona, wèl voorzorgsmaatregelen.* Deze zijn begin september deels gewijzigd en luiden als volgt:

 1. Kom niet naar De Bron bij gezondheidsklachten van jezelf of van een huisgenoot, óók niet bij milde klachten, die kunnen wijzen op corona.
 2. Voel je je kwetsbaar en/of hoor je tot een risicogroep, bepaal dan zelf of je het gezondheidsrisico wil nemen door naar De Bron te komen.
 3. Ontsmet je handen bij de ingang van De Bron.
 4. Ingang van De Bron met rechts desinfectiepunt

 5. Loop volgens de pijlen op de vloer: eenrichtingsverkeer.
 6. Meld je bij de Corona-coördinator voor registratie en gezondheidscontrole. Dit geldt ook voor wachtende ouders van jeugdleden!
 7. Ouders kunnen weliswaar wachten in de kantine maar op een beperkt aantal zitplaatsen èn op 1,5 meter afstand. Bij wachten geldt een registratieplicht. Brengen en halen van zoon of dochter verdient echter de voorkeur.
 8. Kantine

 9. Ouders mogen zelf niet aanwezig zijn in de speelzaal.
 10. Consumpties bestellen aan de bar kan met maximaal twee personen èn op 1,5 meter afstand. Bestel alleen voor jezelf!
 11. Toegang tot de toiletruimte is beperkt tot één persoon per keer.
 12. Regels voor gebruik toiletten

 13. De Bron houdt tijdens de schaakavond schoonmaakrondes (toiletruimtes, tafels kantine èn speelzaal).
 14. Senioren houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar, voorafgaand aan en na afloop van de schaakpartij.
 15. Tussen schaakborden geldt de 1,5 meter afstandsregel.
 16. Tussen personen van hetzelfde huishouden vervalt de 1,5 meter afstandsregel.
 17. Tijdens een schaakpartij vervalt de 1,5 meter afstandsregel voor jeugdleden tot 18 jaar.
 18. Tijdens een schaakpartij geldt de 1,5 meter afstandsregel wèl voor senioren. Een schaakpartij wordt gespeeld op een dwarsgezette tafel met één schaakbord waarbij de tegenstanders plaatsnemen aan de kopse kant van de tafel en na het uitvoeren van een zet hun stoel een halve meter naar achteren schuiven.
 19. Tafelopstelling coronaperiode

  Tafelopstelling in coronatijd

 20. Er worden geen handen geschud.
 21. Wie aan welke tafel gaat schaken, wordt bepaald door de Corona-coördinator.
 22. Analyseren van een gespeelde schaakpartij kan in de kantine maar op een beperkt aantal zitplaatsen èn op minstens 1,5 meter afstand dan wel in een aparte zaal.
 23. Er wordt voorlopig geen rapid-competitie gespeeld voor senioren conform het KNSB-voorschrift om het besmettingsrisico maximaal te verlagen en het schaakmateriaal niet tussen de partijen door te hoeven ontsmetten.
 24. Volg altijd de aanwijzingen van de Corona-coördinator op. Deze mag personen de toegang tot de speelzaal weigeren en naar huis sturen bij het (vermoeden) van coronagerelateerde klachten.

Corona-coördinatoren tijdens de clubavonden

 • Eric Fraikin en Richie Bartels voor de jeugd
 • Sander de Groot en Norbert Jansen voor de senioren

* De corona-voorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op:

Reacties zijn gesloten.